เมนู

  ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม2562 »
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

  นาฬิกา

  ออนไลน์

  ติดต่อเรา

  สถิติของเว็บไซต์

  ข่าวสารและกิจกรรมประจำวัน View All>> 
ไม่พบข้อมูล
  เกี่ยวกับเรา
บริษัท โกลเด้นวินโอเวอร์ซี จำกัด ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานไทย ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติทำพาสปอร์ตให้แก่ แรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา นำเข้า แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาม กัมพูชา ตามระบบ MOU และดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับ แรงงานต่างด้าว รวมถึงการดำเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ แรงงานต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
More>>
  บริการของเรา View All>> 
 บริการพิสูจน์สัญชาติและทำพาสปอร์ตให้แรงงานต่างด้าว

บริการพิสูจน์สัญชาติและทำพาสปอร์ต แรงงานต่างด้าว พม่า (PASSPORT) 

เอกสารที่ต้องใช้ในการดำเนินการยื่นพิสูจน์สัญชาติและทำพาสปอร์ตให้ แรงงานต่างด้าว
1. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ
2. สำเนา ทร.38/1 หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาใบเกิด (คนต่างด้าว)
3. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน
4. สำเนาใบรับคำขอพิสูจน์สัญชาติ (คู่กับใบเสร็จ)
5. รูปถ่ายคนงานสี ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 1 โหล (รูปถ่ายสี /ฉากหลังสีขาว / ใส่เสื้อเชิ้ต)
6. สำเนาใบโควต้านายจ้าง / ใบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว
7. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
8. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
9. แผนที่ตามโควต้า 
More>>
 บริการต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว

บริการจัดทำและต่อใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว (WORK PERMIT) 

แรงงานต่างด้าว ที่ทำพาสปอร์ต NON-LA เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)
ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับพาสปอร์ต โดยมีรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ดังต่อไปนี้

1. แบบฟอร์ม ตท.2
2. สำเนา ทร.38/1 ตัวจริงพร้อมสำเนา
3. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และ ใบรับคำขอ (ปีปัจจุบัน) ที่สนง.จัดหางานออกให้ ตัวจริงพร้อมสำเนา
4. พาสปอร์ต และ วีซ่า และ บัตรขาออก ตม.6 (หน้าที่มีตราประทับ) ตัวจริงพร้อมสำเนา
5. ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
7. ใบโควต้า (ที่ยังไม่หมดอายุ)
8. หนังสือมอบอำนาจของนายจ้าง
9. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง
10. หนังสือรับรองของบริษัทนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นบริษัท จะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัท)
11. แผนที่สถานที่ทำงาน
12. สัญญาจ้าง
13. หนังสือรับรองการจ้างงาน 
More>>
 บริการนำเข้าแรงานต่างด้าวถูกกฎหมายมาทำงานในประเทศไทย

บริการนำเข้าแรงานต่างด้าวถูกกฎหมายมาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU 

บริการนำเข้าแรงานต่างด้าวถูกกฎหมายมาทำงานในประเทศไทยตามระบบ MOU

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อมาทำงานในประเทศไทย

เงื่อนไขการจ้างงาน
• สัญญาจ้างขั้นต่ำ 1 ปี (สามารถต่อสัญญาได้)
• อัตราค่าจ้าง ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อวัน ตามเขตพื้นที่ (กำหนดวันทำงานจะต้องไม่น้อยกว่า 26 วันต่อเดือน)
• ชั่วโมงทำงานปกติ วันละ 8 ชั่วโมง
• วันทำงาน สัปดาห์ละ 6 วัน
• การจ่ายค่าทำงานล่วงเวลา ให้คิดตามกฎหมายแรงงานไทย
• นายจ้าง จัดที่พัก ให้คนงานฟรี
• นายจ้าง จัดรถรับส่งจากที่พัก ไปสถานที่ทำงาน ให้คนงานฟรี
• นายจ้าง จัดประกันสังคมรักษาพยาบาลให้คนงาน

การดำเนินการ
บริษัทฯ ดำเนินการนำเข้าคนงานที่มีพาสปอร์ตและวีซ่าแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจัดการและดำเนินการทุกอย่างแทนนายจ้างทั้งสิ้น โดยนายจ้างไม่ต้องยุ่งยากในการดำเนินการใดๆเลย บริษัทจะให้บริการและจัดการจนกระทั่งจัดส่งคนงานถึงสถานที่ทำงานของนายจ้าง และเมื่อคนงานเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพาคนงานไปตรวจโรค ณ สถานพยาบาลที่รัฐกำหนด และดำเนินการจัดทำใบอนุญาตทำงานให้คนงานต่างด้าว ให้จนเสร็จเรียบร้อย

การรับประกัน
กรณีคนงานต่างด้าวารายใด มีปัญหาทำงานไม่ครบกำหนดสัญญาจ้าง ทางเรายินดีรับผิดชอบหาคนงานใหม่มาแทนให้ทำงานจนครบกำหนดสัญญาจ้าง ภายใน 30 วัน หากไม่สามารถส่งแรงงานทดแทนได้ บริษัทฯ ยินดีคืนค่าบริการให้นายจ้างทันที 
More>>
 บริการ ต่ออายุพาสปอร์ต ต่ออายุวีซ่า แรงงานต่างด้าว

บริการต่ออายุพาสปอร์ต ต่ออายุวีซ่า แรงงานต่างด้าว 

แรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในประเทศไทย ครบ 2 ปีแล้ว สามารถยื่นเรื่องขอต่ออายุพาสปอร์ต และต่ออายุวีซ่าได้ โดยแรงงานต่างด้าว ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ คือ สามารถดำเนินการต่ออายุในประเทศไทย ได้เลย โดยจะต้องดำเนินการต่ออายุเอกสารล่วงหน้า 30 วัน

เอกสารที่ใช้ต่อพาสปอร์ต

1. เล่มพาสปอร์ต

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบเอกสารที่ใช้ต่อวีซ่า

1. พาสปอร์ต

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

3. ทร.38 ตัวจริง และสำเนา

4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน และใบรับคำขออนุญาตทำงาน ฉบับเดิม

5. ผลตรวจร่างกาย ต่างด้าว

6. สำเนาใบโควต้านายจ้าง / ใบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว

7. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง

8. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

9. แผนที่ตามโควต้า 
More>>
 
  ติดต่อเรา
บริษํท โกลเด้นวินโอเวอร์ซี จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 466 ถนนสุขุมวิท 105(ลาซาล)แขวงบางนา เขตบางนา
** จุดสังเกตปากซอยลาซาล 24 ตรงข้ามปั้มนำมันเอสโซ่ ** กรุงเทพ ฯ ไทย 10260
โทรศัพท์ :  02-7490000 อัตโนมัติ 10 คู่สาย
โทรศัพท์มือถือ :  -
แฟ๊กซ์ :  02-7490402 , 02-7492399
เว็บไซต์ :  http://www.goldenwin.co.th
เฟสบุ๊ค :  -
ทวิตเตอร์ :  -
More>>

POWERED BY CHAIYO READY WEB
LEADER IN READY TEMPLATE SERVICE